Back

ⓘ Gereformeerde kerk Otjiwarongo
Gereformeerde kerk Otjiwarongo
                                     

ⓘ Gereformeerde kerk Otjiwarongo

Die Gereformeerde kerk Otjiwarongo is die agtste oudste gemeente van die Gereformeerde Kerk in Namibie. Dit het van einde 2008 saam met nog vyf Namibiese gemeentes tot die Kerk se Klassis Waterberg behoort, terwyl die orige 13 gemeente deel was van die uitsluitlik Namibiese Klassis Etosha. In die loop van 2015 het Otjiwarongo egter teruggegaan na die Klassis Etosha. Die belydende lidmate het van 2014 tot 2015 afgeneem van 58 tot 44 en die dooplidmate van 18 tot ses.

                                     

1. Geskiedenis

Die Gereformeerde lidmate op Otjiwarongo in die destydse Suidwes-Afrika is tot in 1954 bedien as n wyk van die Outjo, wat saam met Gobabis en Aranos in 1930 ontstaan het vanwee die repatriasie van 1 922 Afrikaners, oorlewendes en nasate van die Dorslandtrek, uit Angola, hoofsaaklik lidmate van die Gereformeerde Kerk. Op 19 Maart 1955 het Otjiwarongo van Outjo afgestig in n kombinasie-ooreenkoms met Grootfontein waar die leraar 11 Sondae per jaar sou preek, Walvisbaai en Usakos 11 Sondae en Otjiwarongo 22 Sondae. Ds. M.W. van der Walt was die eerste predikant van dié kombinasie. n Eie pastorie is in Junie 1956 betrek. Daar is ook besluit om n kerkgebou op te rig, want dienste is tot in daardie stadium in die saal van die Hoerskool Otjiwarongo of die Hervormde kerk gehou. Op 28 Junie 1958 is die eerste eie kerkgebou in gebruik geneem.

Nadat ds. Van der Walt in 1958 n beroep na Krugersdorp-Wes aangeneem het, is n nuwe predikant, ds. E.W. Meyer, n seun wat op Gobabis grootgeword het en die seun van wyle Ernst Meyer, Suid-Afrika se konsul in Angola, beroep en in Maart 1959 hier bevestig. Daar het letterlik sewe maer jare vir die gemeente aangebreek omdat dit finansieel moeilik gegaan het, al was die gemeente met byvoorbeeld 98 belydende en 104 dooplidmate in 1959 heelwat groter as in 2014, en die leraar se gesin ook nog deur siekte geteister is. Op 12 Junie 1965 het ds. Meyer n beroep na Suid-Afrika aangeneem.

Prop. P.J.L. du Plessis is intussen beroep en hy het op 26 Februarie 1966 diens aanvaar met standplaas Grootfontein. Hy het egter in 1970 n beroep na Kuruman aanvaar. Ds. J.J. Venter was die nuwe leraar vanaf 1972. Nou het die lidmaattal vinnig aangegroei en in 1972 kon selfs n orrel aangekoop word. Die kombinasie met ander dorpe is in 1975 opgesê en met groot geloof en vertroue het die gemeente selfstandig voortgegaan. Nadat ds. Venter n beroep in 1976 na Vryheid aanvaar het, is daar nie minder nie as 10 beroepe uitgebring, maar n opvolger kon nie maklik verkry word nie. Vir die tweede keer het ds. C.J.J. Putter van Outjo as konsulent waargeneem en die gemeente se sewentiende beroep is met welslae bekroon toe ds. D.H.P. Wijnbeek op 16 April 1977 bevestig is. Die gemeente het toe bestaan uit Otjiwarongo met n wyk op Okakarara.

                                     

2. Predikante

 • M.W. van der Walt, 1955 tot 1958 in kombinasie met Grootfontein, Usakos en Walvisbaai
 • P.J.L. du Plessis, Februarie 1966 - 1970 in kombinasie met Grootfontein
 • Dirk Hendrik Petrus Wijnbeek, 1977 - 1983
 • Daniel Petrus Prinsloo, 2003 – 2015 in kombinasie met Outjo en Biermanskool
 • Jurie Johannes Venter, 1972 - 1976 in kombinasie met Tsumeb
 • Petrus Jacobus Venter, 1999 - 2002 in kombinasie met Outjo en Biermanskool
 • Hendrik Lodewyk Jacobus Momberg, 1989 - 1995
 • J.P. Jan van der Walt, 2015 - hede
 • Johannes Lodewicus van der Linde, 1984 - 1988, 1996 - 1997
 • E.W. Meyer, Maart 1959 - Junie 1965
                                     

3. Eksterne skakels

 • af Beswaarde gemeente se optrede lei tot afskeiding, Beeld, 26 September 2010. URL besoek op 19 Februarie 2015.
 • af Verdelingslyne in Gereformeerde Kerke ál skerper getrek, Beeld, 14 November 2007. URL besoek op 19 Februarie 2015.