Back

ⓘ Gereformeerde kerk Reitz
Gereformeerde kerk Reitz
                                     

ⓘ Gereformeerde kerk Reitz

Die Gereformeerde kerk Reitz is die sewende oudste gemeente in die GKSA se Klassis Oos-Vrystaat. Die gemeente het in 1941 afgestig van die Gereformeerde kerk Bethlehem. GK Reitz het 56 belydende en 13 dooplidmate einde 2019 die vierde kleinste van die nege gemeentes in Klassis Oos-Vrystaat. Buiten die hoofdorp, Reitz, sluit die gemeente ook Danielsrus, Petrus Steyn en Tweeling in. Tans deel GK Reitz en GK Lindley die beroepe predikant, wat in die pastorie in Reitz woon. Die predikant lei die erediens om 8:00 en vertrek daarna na Reitz om die erediens om 10:00 te lei.

                                     

1. Agtergrond

Reeds voor 1928 het talle Gereformeerde gesinne hulle in die omgewing van Reitz en in die Riemland gevestig. Baie van die lidmate het ver vanaf die dorp gewoon en weens paaie wat dikwels onbegaanbaar was, kon heelparty lidmate selde dorp toe kom. Van ’n nederige begin het hierdie gemeente gegroei vanuit ’n geleende Engelse kerkgebou tot ’n eie selfstandige gemeente met haar eie kerkgebou.

Die lidmate het eers onder die Gereformeerde kerk Bethlehem geval. Reitz het uit twee wyke bestaan wat in kombinasie was met Lindley; dus is die lidmate bedien deur die predikant van Lindley, al was hulle deel van Bethlehem. Weens die groot afstande na Bethlehem is die twee Reitz-wyke toegelaat om op Reitz kerk te hou.

Sedert 16 Junie 1928 het Reitz haar eie notules begin hou en is besluit om ’n boufonds te stig en solank vir die doel van ’n eie kerkgebou geld bymekaar te maak. Destyds en nog tot 1952 het die gemeente gebruik gemaak van die Wesleyaanse kerkie. In daardie jaar het die Gereformeerde kerk haar eie kerksaal gebou.

                                     

2. Stigting en saalbou

Reitz het formeel op 9 Augustus 1941 afgestig. Op ’n gemeentevergadering op 12 Februarie 1949 is die lidmate meegedeel dat die boufonds toe op amper £3 250 gestaan het. Hierna het die boufonds ernstig aandag gekry. Ouderlinge het kollektelyste gekry en teen 23 September 1953 het die boufonds tienvoudig toegeneem. Toe is besluit om op die erf te bou wat oudl. A.L. Breed aan die kerk geskenk het, maar omdat dit in ’n woonbuurt was, het die munisipaliteit die gemeente belet om daar ’n kerk te bou. Gevolglik het die dorpsraad ’n ander erf aan die gemeente geskenk waar die kerk toe wel gebou is.

Op 15 Mei 1954 is die kerksaal in gebruik geneem nadat dit tydens die bediening van ds. H.J. Kruger gebou is. Dit het sitplek gebied aan sowat 200 kerkgangers. C.T. Tee was die argitek en broeders Buys en Fourie die bouaannemers.

                                     

3. Kerkbou

Op 5 April 1971 het die gemeente besluit om haar kerksaal te verbeter en tot ’n volwaardige kerk met ’n toring te herbou. Die gebou is op 18 September 1971 in gebruik geneem teen ’n koste van R8 952.55. Die bioskoopstoele wat nog gebruik is toe dit ’n saal was, het plek gemaak vir kerkbanke wat R2 000 gekos het. Nuwe ligte is aangebring en bont panele agter ’n nuwe preekstoel het verder bygedra tot ’n nuwe voorkoms. Nadat die kerk in ’n saal omskep is, het ’n kerksaal nodig geword en so is ’n doelmatige saal opgerig wat op 28 Maart 1981 in gebruik geneem is.

Die volgende mylpaal in die gemeente se boubedrywighede was die installering van die eerste volwaardige orrel wat op 23 Januarie 1990 in gebruik geneem is. Die prys het R23 937.14 beloop nadat die ou harmonium ingeruil is.

                                     

4. Predikante

 • De Bruin, Johannes Lodewicus, 1943–1949 in kombinasie met Bethlehem en Harrismith
 • Van der Walt, Johannes Petrus Lodewikus, 1970–1974 in kombinasie met Harrismith
 • Venter, Sarel Petrus, 1999–2006
 • Coetzee, Petrus Albertus, 1983–1992
 • Britz, Johannes Christoffel, 1961–1963
 • Duvenage, dr. Schalk Carel Willem, 1978–1980 in kombinasie met Harrismith; 1980–1983 aanvaar sy emeritaat
 • Pansegrouw, Dirk, 1993–1998
 • Roos, Gerhardus Jacobus van Staden, 1964–1966
 • Le Roux, Marco, 2020 - hede
 • Cilliers, Jacobus Hermanus, 2007 – 2016
 • Viljoen, Johannes Hendrik, 1974–1978 in kombinasie met Harrismith
 • Janse van Rensburg, Reghard, 2016 – 2019
                                     

5. Bronne

 • af Venter, ds. A.A. hoofred. 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • af Vogel, Willem red. 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • af Schalekamp, ds. M.E. voorsitter: redaksiekommissie. 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • af Vogel, Willem red. 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • af Van der Walt, dr. S.J. voorsitter: deputate almanak. 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • af Harris, C.T., Noeth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.